FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तह वृद्धि आवेदन फाराम ७९-८० 07/09/2023 - 16:23 PDF icon तह वृद्धि आवेदन फाराम.pdf
तह वृद्धि (स्वास्थ्य सेवा तर्फ) आवेदन फाराम ७९-८० 07/09/2023 - 16:22 PDF icon तह वृद्धि (स्वास्थ्य सेवा तर्फ) आवेदन फाराम.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम ७९-८० 07/09/2023 - 16:18 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (करार) ७९-८० 07/09/2023 - 16:15 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम.pdf
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (स्थायी) ७९-८० 07/09/2023 - 16:14 PDF icon का.स.मु. फारम.pdf
कार्यक्रम प्रस्तावना ढाँचा ७९-८० 06/04/2023 - 13:33 PDF icon कार्यक्रम प्रस्तावना ढाँचा.pdf
विदा माग फारम ७९-८० 03/20/2023 - 12:03 PDF icon विदा फारम.pdf
श्रमिक सूची दर्ता फारम ७९-८० 08/31/2022 - 13:19 PDF icon रोजगार सुचिकृत.pdf, PDF icon वडा letter.pdf
RFP IEE Form ७८/७९ 03/09/2022 - 16:49 PDF icon Final RFP for IEE.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७७/७८ 02/23/2021 - 16:00 PDF icon 1610955310-अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम-.pdf

Pages