FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विदा माँग फारम ७९-८० 11/30/2022 - 15:52
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७९-८० 11/28/2022 - 10:23
तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धि सूचना । ७९-८० 11/27/2022 - 16:32
प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना । ७९-८० 11/27/2022 - 11:30
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 11/27/2022 - 11:29
दोश्रो पटक प्रकाशितः कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । ७९-८० 11/27/2022 - 11:28
कार्तिक मसान्त सम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण ७९-८० 11/16/2022 - 13:51 PDF icon Income_Exp 2079_80.pdf
गाउँपालिका स्रोत नक्सा ७९-८० 11/10/2022 - 14:51
गाउँपालिका वस्तुगत विवरण ७९-८० 11/10/2022 - 14:00 PDF icon Village profile Report of Bhumlu Rural Mun -Nov 28 F1 (5) book (2) (2).pdf
आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आह्वान संशोधन सूचना ७९-८० 11/09/2022 - 14:05

Pages