FAQs Complain Problems

समाचार

आ।व। २०७६ आवास पुर्णनिर्माण तथा प्रवलिकरण संम्बन्धि भुम्लु गाउपालिकाको प्रोफाइल

नेपालीमा हेर्नका लागि: 

http://202.51.74.207/recent-palika-document/24003/np/

अङग्रेजीमा हेर्नका लागि:

http://202.51.74.207/recent-palika-document/24003/en/

आर्थिक वर्ष: