FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १ सापिङ

pp size w: 1.2 in H 1.4 in Res: 300 MRP w: 35 mm H 45 mm R 300 Auto size w: 0.9 in H 1.1 in R 300

वडा नं. १ को कार्यालय सापिङ

प्रमोद पन्त

वडा सचिव

९८४७३६७५७३

खेत ब परियार

अ. सब ईन्जिनियर

९८६०४९७०१५

बिष्णु महत

ना प्रा स

९८६०२३३३५३

नविन पहरी

ना प स्वा प्र

९८४३५२९०२६

सबिना आरन गिरी

सामाजिक परिचालक

९८६०५५५९०७

अर्जुन नेपाली कार्यालय सहयोगी ९८४१५६९१३४
 

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
0