FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं १० दोलालघाट

वडा नं. १० को कार्यालय दोलालघाट

सरस्वती राई

वडा सचिव

९८४९६१८०९४

मन कुमारी बस्नेत

ना प्रा स

९८४४६१९६२१

कन्चन कुमार दलामी मगर

ना प से प्र

९८४१००६८८८

शान्ती शिवभक्ती भुजेल

कार्यालय सहयोगी

 

 
Ward Contact Number: