FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२९ औँ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय, मितिः २०८१।०२।३१ गते

८०/८१ 06/14/2024 - 11:45 PDF icon २९ अ‍औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

२८औँ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय, मिति २०८१/०१/३१

८०/८१ 05/16/2024 - 16:51 PDF icon २८ अ‍औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०८०।१२।२५ गते २७ ‌औँ कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 05/14/2024 - 17:35 PDF icon २७ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०८०।११।१३ गते २६ ‌औँ कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 05/14/2024 - 17:34 PDF icon २६ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०८०।०९।२६ गते २५ ‌औँ कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 05/14/2024 - 17:34 PDF icon २५ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०८०।०९।२२ गते २४ ‌औँ कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 05/14/2024 - 17:31 PDF icon २४ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०८०।०८।१९ गते २३ ‌औँ कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 05/14/2024 - 17:30 PDF icon २३ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०८०।०६।२९ गते २२ ‌औँ कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 05/14/2024 - 17:29 PDF icon २२ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०८०।०६।१० गते २१ ‌औँ कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 05/14/2024 - 17:28 PDF icon २१ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०८०।०५।१२ गते २० ‌औँ कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 05/14/2024 - 17:27 PDF icon २० औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

Pages