FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८/१२/२४ गते ७१औँ कार्यपालिकाको बैठक

७७/७८ 01/13/2024 - 12:53 PDF icon Meeting 71 Karyapalika .pdf

विनियोजन ऐन, २०७९

७९-८० 08/17/2023 - 16:39 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf

मिति २०७९-१०-१० गते ९ औँ कार्यपालिका बैठक

७९-८० 03/02/2023 - 15:03 PDF icon मिति २०७९-१०-१० गते ९ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९-०९-०६ गते ८ औँ कार्यपालिका बैठक

७९-८० 03/02/2023 - 15:00 PDF icon मिति २०७९-०९-०६ गते ८ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९-०८-२९ गते ७ औँ कार्यपालिका बैठक

७९-८० 03/02/2023 - 14:59 PDF icon मिति २०७९-०८-२९ गते ७ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९-०७-२० गते ६ औँ कार्यपालिका बैठक

७९-८० 03/02/2023 - 14:56 PDF icon मिति २०७९-०७-२० गते ६ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९-०६-२७ गते ५ औँ कार्यपालिका बैठक

७९-८० 03/02/2023 - 14:55 PDF icon मिति २०७९-०६-२७ गते ५ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९-०५-२३ गते ४ औँ कार्यपालिका बैठक

७९-८० 03/02/2023 - 14:53 PDF icon मिति २०७९-०५-२३ गते ४ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९-०५-१३ गते ३ औँ कार्यपालिका बैठक

७९-८० 03/02/2023 - 14:51 PDF icon मिति २०७९-०५-१३ गते ३ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९-०४-२६ गते २ औँ कार्यपालिका बैठक

७९-८० 03/02/2023 - 14:51 PDF icon मिति २०७९-०४-२६ गते २ औँ कार्यपालिका बैठक.pdf

Pages