FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०७।०२)

८०/८१ PDF icon बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf

Invitation for Bids

८०/८१ PDF icon Invitation for bids.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१

आपघाट बगरको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ PDF icon Aapghat-bagar-2nd-tender.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१

आन्तरिक आय(ढुङ्गा,गिट्टी तथा बालुवा) तर्फको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

८०/८१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

७९-८०

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८०

Pages