FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ५ सल्ले

वडा नं. ५ को वडा कार्यालय

साजन शर्मा

  वडा सचिव/एम.आई.एस अपरेटर  

९८४११५५८८३
डिम्सन तामाङ सब-इन्जिनियर ९८४३०९१८६८
  ओमजन कुमार थापा   ना प्रा स ९८६८५३६८२१

निशा तामाङ

कार्यालय सक़हयोगी

९८१३८३४११३

 
Ward Contact Number: