FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ५ सल्ले

वडा नं. ५ को वडा कार्यालय

धन बहादुर वयक

वडा सचिव/सब ईन्जिनियर

९८६८२४४७८१

प्रज्वला अमात्य

प.स्वा.प्र

९८४३९३००१८

निशा तामाङ

कार्यालय सहयोगी

 

 
Ward Contact Number: