FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ३ बेखसिम्ले

वडा नं. ३ को कार्यालय वेखसिम्ले

सुमन खड्का 

वडा सचिव

९८६३४८३७८४

शंकर पहरी

ना प्रा स

९८४९८२७२७८

मिथिलेश कुमार यादव

अ. सब ईन्जिनियर

९८६३०१२८६०

कमल धमला

ना प स्वा प्र

९८४५६००२९८

कविता तामाङ

कार्यालय सहयोगी

९८६०४४८७८१

 
Ward Contact Number: