FAQs Complain Problems

समाचार

भूम्लु गाउँपालिका को महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल दोलालघाट

Read More

वडा नं ८ अन्तर्गत भूम्लुटारको मनोरम दृष्य

Read More

भुम्लुगाउँपालिकाको मनोरम दृष्य

Read More

भूम्लु गाउँपालिका अन्तर्गत ५ नं वडाको मनोरम दृष्य

Read More

महिला सामुदायीक स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुको सम्मानजनक विदाई कार्यक्रमको एक झलक

Read More

सुचना । सूचना।। सूचना ।।।

दस्तावेज: 

Invitation For Bids (ward no 4,5,9,10)

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotations (Desktop computers and printers)

शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन बन्द गर्ने सम्वन्धमा

बोलपत्र स्विकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सुचना

दोस्रो त्रैमासिक परिक्षा संचालन सम्बन्धमा

५० प्रतिशत अनुदानमा विधुतिय मल्टिच्यापकटर वितरण सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्विकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्विकृतीको आशय सम्बन्धि ७ दिने सुचना

दस्तावेज: 

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9843532080
brihitbhujiel@gmail.com
उपाध्यक्ष
9851013580
dawalama20.np@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
cao@bhumlumun.gov.np
9851219653
प्रशासन/योजना/शिक्षा शाखा प्रमुख
prempuri1236@gmail.com
९८६९३०४४४०
सूचना अधिकारी/कम्प्यूटर अपरेटर
suchanaadhikari@bhumlumun.gov.np
9851227458 / 9869450048

 

वडा अध्यक्षहरूको नाम, सम्पर्क नम्बर

क्र.सं.

नाम,  थर

वडा कार्यालय  

सम्पर्क नम्बर  

१.

श्री लेख बहादुर श्रेष्ठ  

 १ नं. वडा कार्यालय   

 ९८५१०५६३३८   

२.

श्री सुजन भण्डारी

 २ नं. वडा कार्यालय 

 ९८५१०५४५१६

३.

श्री ज्ञान बहादुर तामाङ

 ३ नं. वडा कार्यालय 

 ९८६०९८९१६८

४.

श्री लोक बहादुर कुवँर

 ४ नं. वडा कार्यालय

 ९८६९४१८८६१

५.

श्री अंचल कुमार लामा

 ५ नं. वडा कार्यालय

 ९८४११९२३९०

६.

श्री भरत बहादुर शिवभक्ति   

 ६ नं. वडा कार्यालय

 ९८४९९१८४९६

७.

श्री रमेश राज खरेल

 ७ नं. वडा कार्यालय

 ९८४१५८४७१२

८.

श्री मोती लाल तामाङ

 ८ नं. वडा कार्यालय

 ९८४१४१४९०३

९.

श्री दल बहादुर तामाङ

 ९ नं. वडा कार्यालय

 ९८१०२१३००२

१०.

श्री केशर मान लामा

 १० नं. वडा कार्यालय  

 ९८४९२६१९६८

जानकारी