FAQs Complain Problems

समाचार

भूम्लु गाउँपालिका को महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल दोलालघाट

Read More

वडा नं ८ अन्तर्गत भूम्लुटारको मनोरम दृष्य

Read More

भुम्लुगाउँपालिकाको मनोरम दृष्य

Read More

भूम्लु गाउँपालिका अन्तर्गत ५ नं वडाको मनोरम दृष्य

Read More

महिला सामुदायीक स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुको सम्मानजनक विदाई कार्यक्रमको एक झलक

Read More

दररेट पेश गर्नेे सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Invitation For Electrons Bids (Bhumlu-7 ward office)

बोलपत्र स्विकृति गरिएको आशय सम्बन्धि सात दिने सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्बन्धि दिने सुचना

दस्तावेज: 

Invitation For Electronic Bids

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना

Invitation For Bids

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9843532080
brihitbhujiel@gmail.com
उपाध्यक्ष
9851013580
dawalama20.np@gmail.com

पदाधिकारी

प्रशासन/योजना/स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
sudarshanpbhattarai@gmail.com
9851330483
सूचना अधिकारी/कम्प्यूटर अपरेटर
suchanaadhikari@bhumlumun.gov.np
9851227458 / 9869450048

 

वडा अध्यक्षहरूको नाम, सम्पर्क नम्बर

क्र.सं.

नाम,  थर

वडा कार्यालय  

सम्पर्क नम्बर

१.

श्री लेख बहादुर श्रेष्ठ

१ नं. वडा कार्यालय

९८५१०५६३३८

२.

श्री सुजन भण्डारी

२ नं. वडा कार्यालय

९८५१०५४५१६

३.

श्री ज्ञान बहादुर तामाङ

३ नं. वडा कार्यालय

९८६०९८९१६८

४.

श्री लोक बहादुर कुवँर

४ नं. वडा कार्यालय

९८६९४१८८६१

५.

श्री अंचल कुमार लामा

५ नं. वडा कार्यालय

९८४११९२३९०

६.

श्री भरत बहादुर शिवभक्ति

६ नं. वडा कार्यालय

९८४९९१८४९६

७.

श्री रमेश राज खरेल

७ नं. वडा कार्यालय

९८४१५८४७१२

८.

श्री मोती लाल तामाङ

८ नं. वडा कार्यालय

९८४१४१४९०३

९.

श्री दल बहादुर तामाङ

९ नं. वडा कार्यालय

९८१०२१३००२

१०.

श्री केशर मान लामा

१० नं. वडा कार्यालय

९८४९२६१९६८

जानकारी