FAQs Complain Problems

भूम्लु गाउँपालिका को महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल दोलालघाट

Read More

वडा नं ८ अन्तर्गत भूम्लुटारको मनोरम दृष्य

Read More

भुम्लुगाउँपालिकाको मनोरम दृष्य

Read More

भूम्लु गाउँपालिका अन्तर्गत ५ नं वडाको मनोरम दृष्य

Read More

संक्षिप्त परिचय

         भुम्लु गाँउपालिकाको स्थापना स्थानीय तहको पुनसंरचनाको क्रममा साबिकका सापिङ्ग, सिम्थली, बेखसिम्ले, चौवास, सल्लेभुम्लु, कोलाँती भुम्लु, फँलाटे, भुम्लुटार, दोलालघाट र ज्याम्दी (साबिकका ५,७,८ र ९ नं.

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५१०८४८०८
gumandhoj.bhumlu@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८४१६४८७७२
vcp.bhumlumun@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
bhumlurm@gmail.com
९८५१२१९६५३
अधिकृत छैटाै
rupakadhikari2044@gmail.com
९८५१२२७४५८