FAQs Complain Problems

भूम्लु गाउँपालिका को महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल दोलालघाट

Read More

वडा नं ८ अन्तर्गत भूम्लुटारको मनोरम दृष्य

Read More

भुम्लुगाउँपालिकाको मनोरम दृष्य

Read More

भूम्लु गाउँपालिका अन्तर्गत ५ नं वडाको मनोरम दृष्य

Read More

महिला सामुदायीक स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुको सम्मानजनक विदाई कार्यक्रमको एक झलक

Read More

संक्षिप्त परिचय

         भुम्लु गाँउपालिकाको स्थापना स्थानीय तहको पुनसंरचनाको क्रममा साबिकका सापिङ्ग, सिम्थली, बेखसिम्ले, चौवास, सल्लेभुम्लु, कोलाँती भुम्लु, फँलाटे, भुम्लुटार, दोलालघाट र ज्याम्दी (साबिकका ५,७,८ र ९ नं.

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५१०८४८०८
gumandhoj.bhumlu@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८४१६४८७७२
vcp.bhumlumun@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
bhumlurm@gmail.com
९८५१२१९६५३
लेखा अधिकृत
srtripathee4@gmail.com
९८६०२०८०६९