FAQs Complain Problems

समाचार

भूम्लु गाउँपालिका को महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल दोलालघाट

Read More

वडा नं ८ अन्तर्गत भूम्लुटारको मनोरम दृष्य

Read More

भुम्लुगाउँपालिकाको मनोरम दृष्य

Read More

भूम्लु गाउँपालिका अन्तर्गत ५ नं वडाको मनोरम दृष्य

Read More

महिला सामुदायीक स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुको सम्मानजनक विदाई कार्यक्रमको एक झलक

Read More

सिलबबन्दी दरभाउ पत्रको आशय सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्विकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सुचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्रको आशय सम्बन्धि सुचना ।

बोलपत्र स्विकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सुचना

राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा

सुचना । सूचना।। सूचना ।।।

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र स्विकृतीको आशय सम्बन्धि ७ दिने सुचना

बोलपत्र स्विकृतीको आशय सम्बन्धि ७ दिने सुचना

भुम्लु गाउँपालिका र वडाकार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी बाट उपलब्ध गराईने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सुचना

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9843532080
brihitbhujiel@gmail.com
उपाध्यक्ष
9851013580
dawalama20.np@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
cao@bhumlumun.gov.np
9851219653
प्रशासन/योजना/पशु विकास शाखा प्रमुख
bhumluvet@gmail.com
९८४३४९३१९०
सूचना अधिकारी/कम्प्यूटर अपरेटर
suchanaadhikari@bhumlumun.gov.np
9851227458 / 9869450048

 

वडा अध्यक्षहरूको नाम, सम्पर्क नम्बर

क्र.सं.

नाम,  थर

वडा कार्यालय  

सम्पर्क नम्बर  

१.

श्री लेख बहादुर श्रेष्ठ  

 १ नं. वडा कार्यालय   

 ९८५१०५६३३८   

२.

श्री सुजन भण्डारी

 २ नं. वडा कार्यालय 

 ९८५१०५४५१६

३.

श्री ज्ञान बहादुर तामाङ

 ३ नं. वडा कार्यालय 

 ९८६०९८९१६८

४.

श्री लोक बहादुर कुवँर

 ४ नं. वडा कार्यालय

 ९८६९४१८८६१

५.

श्री अंचल कुमार लामा

 ५ नं. वडा कार्यालय

 ९८४११९२३९०

६.

श्री भरत बहादुर शिवभक्ति   

 ६ नं. वडा कार्यालय

 ९८४९९१८४९६

७.

श्री रमेश राज खरेल

 ७ नं. वडा कार्यालय

 ९८४१५८४७१२

८.

श्री मोती लाल तामाङ

 ८ नं. वडा कार्यालय

 ९८४१४१४९०३

९.

श्री दल बहादुर तामाङ

 ९ नं. वडा कार्यालय

 ९८१०२१३००२

१०.

श्री केशर मान लामा

 १० नं. वडा कार्यालय  

 ९८४९२६१९६८

जानकारी