FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

सन्दर्भ व्याज दर लागु गर्न सहकारी सस्थाहरुलाई सहकारी विभागको सुचना

कोभिड-१९ मा यस भुम्लु गाँउपालिकामा आ व २०७६।७७ देखी हाल सम्मको खर्चको विवरणहरु

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotations

दस्तावेज: 

Invitation for Bids

दस्तावेज: 

भुम्लु गाँउपालिका वडा न २ साविक सिम्थली गा वि स को वडा नं ६ र ७ को क्षेत्र शिल गरिएको सुचना

दस्तावेज: 

नमुना फारम

दस्तावेज: 

प्रेस विज्ञप्ती

भुम्लु गाँउपालिकाको वडा न ६, ८ र १० का केही क्षेत्रहरुमा शिल हटाईएको सम्बन्धी सुचना

भुम्लु गाँउपालिकाको अत्यावश्यक सेवाहरु सुचारु गरिएको सुचना