FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

विधालयको सिकाई सहजिकरण सम्बन्धमा

बैकको खाता नम्बर उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सुचना

भुम्लु गाँउपालिकाको वडा न २ का सबै र ८ का केही विद्यालयबाट सञ्चालन गरिएका सिकाई सहजिकरणको प्रक्रियाका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सुचना

दस्तावेज: 

सिफारिस गरिएको बारे

दस्तावेज: 

सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

शिक्षक करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

अनुदानमा प्लास्टीक टनेल र प्लास्टीक पोखरी वितरण गरिने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सुचना

दस्तावेज: 

कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: